Anna, de profetes, zag Jezus

In Lucas 2 staat beschreven dat Jozef en Maria Jezus, als pasgeboren baby naar de tempel brachten om Hem aan de Here voor te stellen.

Er waren op dat moment twee bijzondere mensen in de tempel; Anna die profetes was en God dag en nacht diende in de tempel en Simeon, een gelovige man die door de Heilige Geest die dag naar de tempel was gestuurd en er staat over hem in de bijbel dat hij leefde zoals God het wil en dat de Heilige Geest op hem was.

Deze twee mensen waren degenen die Jezus herkenden en erkenden toen Jozef en Maria Hem als jong baby’tje naar de tempel brachten om Hem aan de Here voor te stellen.

Ik ging me in Anna verdiepen en ontdekte dat in de bijbel maar 3 verzen staan over Anna.

Lucas 2:36-38 HTB

Er was in de tempel ook een profetes, Anna, een dochter van Fanuël. Ze hoorde bij de stam van Aser en was vierentachtig jaar oud. Zeven jaar na haar huwelijk was haar man gestorven. En nu kwam ze nooit buiten de tempel. Dag en nacht bleef zij daar om God te dienen met vasten en bidden. Zij kwam er net aan terwijl Simeon met Jozef en Maria stond te praten. Ook zij begon God te danken. Aan iedereen die uitkeek naar de bevrijding van Jeruzalem, vertelde zij dat de Christus was gekomen.

Deze vrouw was 7 jaar getrouwd geweest en toen weduwe geworden. Ze had een verbitterde vrouw kunnen worden, maar in plaats daarvan weidde ze haar leven aan God en vastte en bad dag en nacht in de tempel. Ze was een zegen voor velen.

Ze had haar geestelijke ogen en oren open, had scherp onderscheidingsvermogen en wist dat Jezus de beloofde Messias was en herkende Hem meteen toen ze na jaren van gebed op hoog bejaarde leeftijd Hem eindelijk ontmoette!

Anna was er altijd, ze was trouw en volhardde.

Wat een geweldige krachtige vrouw, wat een krachtig leven en wat een voorbeeld!

Ik moest denken aan de tekst uit openbaringen 19:10b

For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

Ik las dat in de tijd tussen het oude en nieuwe testament een periode van ongeveer 300 jaar zat, waar nauwelijks openbaringen waren geweest, maar tijdens deze gebeurtenis herleeft de profetie! En aan iedereen die uitkeek naar de bevrijding van Jeruzalem, vertelde zij dat de Christus was gekomen!

Heer laat onze ogen en oren wijd open zijn om U te zien en horen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *